• Hizmetlerimiz


  * ATA Karnesi,
  * Dahilde İşleme Rejimi,
  * Demuraj ( Depo ) iade hizmeti,
  * DİİB ( Dahilde İşleme İzin Belgesi ) Müracatları,
  * Garanti Belgesi müracaatları,
  * Geçici İthalat Rejimi,
  * Geri gelen eşya,
  * Gümrük Antrepo Rejimi,
  * Gümrük Kontrolü altında işleme Rejimi,
  * Gümrüğe Terk,
  * Hariçte İşleme Rejimi,
  * İhracat Rejimi,
  * İsim değişikliği ve devir,
  * İşçi güvenliği belgesi müracaatları,
  * Kayıt belgesi,
  * Konsolosluk tasdik,
  * Kontrol belgesi müracaatları,
  * Kota izin belgesi müracaatları,
  * Mahrece iade,
  * Mahsup işlemleri,
  * Müfrez işlemleri,
  * Ölçü ayar izinleri,
  * Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,
  * Supalan,
  * Süre uzatım hizmeti,
  * Tarım İl müdürlüğü izinleri,
  * Tarife ( G.T.İ.P ) çalışması ve tespiti,
  * Teminat çözümü,
  * Ticaret Odası işlemleri,
  * Transit Rejimi,
  * Transit ticaret ( Tr ),
  * TSE müracaat işlemleri ve takibi,
  * Zirai Karantina ve Borsa Beyannamesi işlemleri.